تبلیغات
کیمیا - هنوز پله ای تا کمال فاصله است
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

هنوز پله ای تا کمال فاصله است

جمعه 31 اردیبهشت 1389


هر روز همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمام عمر را با کمال زیسته‌ای

 

و هرگز امید از کف مده ...

همه چیز در آن لحظه ای به پایان میرسد که قدم های تو باز ایستد

و هراسی به خود راه مده از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما خط نازک همین فاصله است...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس