تبلیغات
کیمیا - سکوت
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

سکوت

یکشنبه 16 خرداد 1389


همه چیز می شکند

                  حتی صدای ما

                 اما سکوت

                              هرگز...

Autumn Still Life

کاش می دانستی

من سکوتم حرف هست

حرفهایم حرف هست

خنده هایم....خنده هایم حرف هست
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس