تبلیغات
کیمیا - برای یه دوست
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

برای یه دوست

پنجشنبه 3 تیر 1389


دلم به وزن آفرینش گرفته است

حدیث جدایی یا نزدیکی نیست

قدر یکدیگر را نمیدانیم

در دنیای کوچک هر یک به اندازه قلب خویش گرفتاریم

از هیچ کس نمی پرسند که چه هنگام می تواند خدا نگهدار بگوید

از عادات انسانی اش نمی پرسند

از خویشتنش نمی پرسند

کاشکی مثل روزهای عید

هر روزمان را، هر لحظه مان را

لبریز از عشق قناعت گونه صرف میکردیم

و بین دلهامان این همه گله دیوار نشده بود

کاشکی روزهای واپسین عاشقی فرصتهای غنیمتمان بودند

یکدیگر را میفریبیم

دل خویش را یک بار هم که دریایی میکنیم طوفانی می شود

می خورد به صخره ها

می تازد و ویران می کند

چرا ما یاد نگرفته ایم رسم وفاداری را

چرا سخت شده است گذشت و گذشتن

و دوست داشتن و دوست داشته شدن

بی شائبه...بی محابا....بی پروا...

 

پی نوشت:

این روزها منو به یاد یه دوست میندازه که خیلی وقته ازش بیخبرم. دوستی که خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. کسی که به خاطر سخت کوشی اش و همه اهداف بلندی که داشت می ستایمش. نمیدونم اون هنوزم منو به یاد داره یا نه. فقط  از خدا براش آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت رو دارم.

 

 
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس