تبلیغات
کیمیا - میرسد...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

میرسد...

پنجشنبه 3 تیر 1389


می رسد روزگاری که شیطان فریاد می زند:

 آدم پیدا کنید،

سجده خواهم کرد. (دکتر شریعتی)
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس