تبلیغات
کیمیا - قصه آدم
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

قصه آدم

دوشنبه 21 تیر 1389


قصه آدم، قصه یک دل است و یک نردبان. قصه بالا رفتن، قصه پله پله تا
قصه آدم قصه هزار راه است و یک نشانی. قصه جست و جو، قصه از هر کجا تا او.

قصه پیله است و پروانه. قصه تنیدن است و پاره کردن. قصه به درآمدن، قصه پرواز...

من اما هنوز اول قصه ام.

9btkxlv93rmhgpsv3r62.jpg

وقتی دائم میگی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمیشی،

وقتی دائم میگی وقت ندارم، بعد هیچوقت زمان پیدا نمی‌كنی.

وقتی دائم میگی فردا انجامش میدی، اونوقت فردای تو هیچ وقت نمیاد.

وقتی صبحا از خواب بیدار می‌شیم، ما دوتا انتخاب داریم.

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال كنیم.

انتخاب با شماست.
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس