تبلیغات
کیمیا - من خدا را دارم
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

من خدا را دارم

دوشنبه 21 تیر 1389


من خدا را دارم

کوله بارم بر دوش

سفری می باید

 سفری بی همراه

 گم شدن تا ته تنهایی محض

سازکم با من گفت: هر کجا لرزیدی!

 از سفر ترسیدی.

 تو بگو از ته دل: من خدا را دارم...

 منو سازم چندیست که فقط با اوییم...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس