تبلیغات
کیمیا - اگر به خانه من آمدی...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

اگر به خانه من آمدی...

پنجشنبه 28 مرداد 1389


من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می زنم

 

اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ  بیاور

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم.

 
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس