تبلیغات
کیمیا - یا رب نظر تو برنگردد
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

یا رب نظر تو برنگردد

دوشنبه 1 شهریور 1389


شبهای دراز بی عبادت چه كنم؟

طبعم به گناه كرده عادت چه كنم؟

گویند كریم است و گنه می بخشد...

گیرم كه ببخشد، ز خجالت چه كنم؟؟؟
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس