تبلیغات
کیمیا - شیشه ای می شکند...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

شیشه ای می شکند...

جمعه 7 آبان 1389


 

شیشه ای می شکند ...

یک نفر می پرسد...چرا شیشه شکست؟

مادری می گوید...شاید این رفع بلاست یک نفر زمزمه کرد

باد سرد وحشی مثل یک کودک شیطان آمد، شیشه ی پنجره را زود شکست.

کاش امشب که دلم مثل آن شیشه ی مغرورشکست، عابری خنده کنان می آمد...

تکه ای از آن را بر می داشت... مرحمی بر دل تنگم می شد...

اما امشب دیدم... هیچ کس هیچ نگفت، قصه ام را نشنید...

از خودم می پرسم آیا ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر است ؟؟
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس