تبلیغات
کیمیا - رنگ عشق
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

رنگ عشق

چهارشنبه 10 آذر 1389


در و دیوار دنیا رنگی است. رنگ عشق.
خدا جهان را رنگ كرده است. رنگ عشق.

و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد.

از هر طرف که بگذری، لباست به گوشه ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد.

اما کاش چندان هم محتاط نباشی؛ شاد باش و بی پروا بگذر، که خدا کسی را دوست‌تر دارد که لباسش رنگی‌تر است...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس