تبلیغات
کیمیا - تمام هستی ام را برگی کن!
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

تمام هستی ام را برگی کن!

چهارشنبه 15 دی 1389


تمام هستی ام را برگی کن!

                بر درختی بیاویز!

                         خودت باد شو!

                                    بر من بوز!

                                          به زمینم بیانداز!

خدا که شدی و از من گذر کردی ...

               خیالم راحت می شود

                                 جای پای تو، مرا

                  و همه هستی مرا

                                     تقدیس می کند!
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس