تبلیغات
کیمیا - که بهاران آمد...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

که بهاران آمد...

شنبه 28 اسفند 1389


من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز بر می‌گردم
و صدا می‌زنم
«آی
باز کن پنجره را - در بگشا-
که بهاران آمد
که شکفته گل سرخ
به گلستان آمد!
باز کن پنجره را
که پرستو پر می‌شوید در چشمه نور
که قناری می‌خواند؟
می‌خواند آواز سرور؟
که:
بهاران آمد
که شکفته گل سرخ
به گلستان آمد!
 "حمید مصدق"
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس