تبلیغات
کیمیا - راز گل سرخ
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

راز گل سرخ

سه شنبه 6 اردیبهشت 1390


کار مانیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است 

 که در افسون گل سرخ شناور باشیم... (سهراب)

 

یاد سهراب بخیر

آن سپهری كه تا لحظه خاموشی گفت:

تو مرا یاد كنی یا نكنی من به یادت هستم. آرزویم همه سرسبزی توست...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس