تبلیغات
کیمیا - می خواهم آب بشوم...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

می خواهم آب بشوم...

سه شنبه 6 اردیبهشت 1390


می خواهم آب شوم

در گستره افق

آنجا که دریا به آخر می رسد

و آسمان آغاز می شود...

              «مارگوت بیکل»
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس