تبلیغات
کیمیا - خدا آن بالاست...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

خدا آن بالاست...

جمعه 29 آبان 1388


شادی را هدیه کن به کسانی که آن را از تو گرفتند،
عشق بورز به آنها که دلت را شکستند،
دعا کن برای آنها که نفرینت کردند،
درخت باش بر غم تبرها،
بهار شو و بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس