تبلیغات
کیمیا - پند لقمان
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

پند لقمان

سه شنبه 24 آذر 1388


روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی:

اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری

دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی

و سوم این که در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی

پسرلقمان گفت ای پدرما یک خانواده بسیارفقیر هستیم چطورمن می توانم این کارهارا انجام دهم؟ لقمان جواب داد:
اگرکمی دیرتروکمترغذا بخوری هرغذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان میدهد

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی درهر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است

و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس