تبلیغات
کیمیا - عشق، عشق می آفریند
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

عشق، عشق می آفریند

سه شنبه 8 دی 1388


با پای برهنه از دریا می آمدم، تا انتهای غروب وقتی که کفش هایم پراز دانه ی شن بود ؛

وقتی که صدف هارا به ارمغان تو عاشقانه چیدم، دریا پراز مهتاب بود؛

 وقتی که چشم منتظرم ستاره هارا بدرقه می کرد، سپیده اندوه سرزد؛

وتنها مرغان سپید عاشق مرا می خواندند، وقتی که تورا میان خلوت ساحل ودریای مسافر گم کردم .....

 

عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد .

عشق ، عشق می آفریند

مارکوس بیکل
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس