تبلیغات
کیمیا - در این زمانه (قیصر امین پور)
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

در این زمانه (قیصر امین پور)

دوشنبه 14 دی 1388


در این زمانه هیچ‌كس خودش نیست

كسی برای یك نفس خودش نیست

همین دمی كه رفت و بازدم شد

نفس ـ نفس، نفس ـ نفس خودش نیست

همین هوا كه عین عشق پاك است

گره كه خود با هوس خودش نیست

خدای ما اگر كه در خود ماست

كسی كه بی‌خداست، پس خودش نیست...

اگرچه بر تو راه ِ پیش و پس نیست

تو دست‌كم كمی شبیه خود باش

در این جهان كه هیچ‌كس خودش نیست

تمام درد ِ ما همین خود ِ ماست

تمام شد، همین و بس: خودش نیست
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس