تبلیغات
کیمیا - راه زندگی
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

راه زندگی

جمعه 18 دی 1388


زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.
(کنفسیوس)

 
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس