تبلیغات
کیمیا - صداقت
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

صداقت

جمعه 18 دی 1388


کاش رؤیا هایمان روزی حقیقت می شدند

تنگنای سینه ها دشت محبت می شدند

سادگی و مهر و وفا قانون انسان بودن است

کاش قانون هایمان یک دم رعایت می شدند

اشک هایمان هم از روی مکر است و فریب

کاش روزی چشم هایمان با صداقت می شدند

گاهی از غم دلم ویران می شود

کاشکی دلها هم مردانه قسمت می شدند
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس