تبلیغات
کیمیا - قدر خانواده ات را بدان...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

قدر خانواده ات را بدان...

جمعه 18 دی 1388


با مردی كه در حال عبور بود برخورد کردم ، اوو!! معذرت میخوام

من هم معذرت میخوام ,دقت نکردم

2u5gzm1.jpg

 اما در خانه با آنهایی كه دوستشان داریم چطور رفتار می كنیم7.gif

كمی بعد ازآنروز، در حال پختن شام بودم.دخترم خیلی آرام كنارم ایستاد همینكه برگشتم به اوخوردم وتقریبا" انداختمش با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو كنار“  

قلب کوچکش شکست و رفت ، نفهمیدم كه چقدر تند حرف زدم

2n84xvp.jpg

وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت: وقتی با یك غریبه برخورد میكنی ، آداب معمول را رعایت میكنی اما با بچه ای كه دوستش داری....برو به كف آشپزخانه نگاه كن. آنجا نزدیك در، چند گل پیدا میكنی .آنها گلهایی هستند كه او برایت آورده است.خودش آنها را چیده. صورتی و زرد و آبی

332nq84.jpg

آرام ایستاده بود كه سورپرا یزت بكنه هرگز اشكهایی كه چشمهای كوچیكشو پر كرده بود ندیدی

nw9qb.jpg

اشكهایم سرازیرشدند.آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم

28hke1i.jpg

بیدار شو كوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟ 

 f4em85.jpg

گفتم دخترم واقعاً متاسفم از رفتار امروزم نباید اون طور سرت داد بکشم گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان گفتم:من هم دوستت دارم دخترمو، گلها رو هم دوست دارم مخصوصا آبیه رو

گفت : اونا رو كنار درخت پیدا کرد م ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن23.gif
میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو7.gif

و به این فكر كنید كه ما خود را وقف كارمیكنیم و نه خانواده مان

o9nxgo.jpg

چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !!
 اینطور فكر نمیكنید؟!!

21der1v.jpg
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس