تبلیغات
کیمیا - آخرین پله آسمان
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

آخرین پله آسمان

دوشنبه 28 دی 1388


سال‌ها پیش از این
زیر یك سنگ، در گوشه‌ای از زمین
من فقط یك كمی خاك بودم، همین.

یك كمی خاك كه دعایش
دیدن آخرین پله آسمان بود
آرزویش همیشه پر زدن تا ته كهكشان بود
خاك هر شب دعا كرد
از ته دل خدا را صدا كرد
یك شب آخر دعایش اثر كرد
یك فرشته تمام زمین را خبر كرد
و خدا تكه‌ای خاك برداشت
آسمان را در آن كاشت
خاك را توی دستان خود ورز داد
روح خود را به او قرض داد
خاك توی دست خدا نور شد
پر گرفت از زمین دور شد
راستی
من همان خاك خوشبخت
من همان نور هستم
پس چرا گاهی اوقات
این همه از خدا دور هستم! (عرفان نظر آهاری)
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس