تبلیغات
کیمیا - بمان...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

بمان...

پنجشنبه 1 بهمن 1388


آمدنت را خوب یادم نیست،  بی صدا آمدی، بی آنکه من بدانم

بی اجازه آمدی، بی آنکه من بخواهم

اما اکنون که باتمام وجودم  آمدنت را تمنا میکنم ، قصد سفر داری؟

ای مهمان ناخوانده ی قلبم  بمان

                  بمان که ماندنت را سخت دوست دارم.
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس