تبلیغات
کیمیا - سلامی دوباره
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

سلامی دوباره

شنبه 24 بهمن 1388


سلام ای غروب غریبانه دل

سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

سلام ای غم لحظه‌های جدایی

اومدم دوباره شروع کنم. گفتم این وبلاگ فقط بهانه بود و الآن به همان بهانه ادامه می‌دم.

وقتی کنار دریا قدم می‌زدم از ذهنم گذشت که  

فراموش کردن بعضی لحظات تو زندگی سخته، اون لحظاتی که...

وجود هیچکس تو زندگی اتفاقی نیست، یا انتخاب‌هایی که هر کس تو زندگیش می تونه داشته باشه و تصمیماتی که باید بگیره.

یکی می گفت اگر جای بعضی انتخاب‌ها عوض می‌شد، الآن کجا بودیم، کجا درس می‌خوندیم، یا آیا اگر به جای این رشته، رشته‌ای دیگه، جای دیگه، شهر دیگه

یادمه خودم برای لیسانس چقدرتو دوراهی سختی بودم؟ زنجان یا شیراز؟ دولتی یا آزاد؟

آیا باز هم من این وبلاگ را داشتم یا ...

  توکل بر اون خدایی که تو زندگی هممون هست منو مطمئن می‌کنه که اغلب راه درست را رفتم البته هیچوقت فراموش نکنیم که خودمون هم در سرنوشتمون مؤثریم. ولی این موقعیتهاست که شرایط را میسازد.

پس به او توکل کنیم، صبر کنیم و گاهی فراموش کنیم و همیشه شاد باشیم.




ردپا : نظرات
به قلم : صدف





انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس