تبلیغات
کیمیا - عظمت دل
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

عظمت دل

جمعه 30 بهمن 1388


قطره‌ دلش‌ دریا می‌خواست. خیلی‌ وقت‌ بود كه‌ به‌ خدا گفته‌ بود.

هربار خدا می ‌گفت: از قطره‌ تا دریا راهیست‌ طولانی. راهی‌ از رنج‌ و عشق‌ و صبوری.

 هر قطره‌ را لیاقت‌ دریا نیست.

قطره‌ عبور كرد و گذشت. قطره پشت‌ سر گذاشت.

قطره‌ ایستاد و منجمد شد. قطره‌ روان‌ شد و راه‌ افتاد. قطره از دست‌ داد و به‌ آسمان‌ رفت. و هر بار چیزی‌ از رنج‌ و عشق‌ و صبوری‌ آموخت.

تا روزی‌ كه‌ خدا گفت: امروز روز توست. روز دریا شدن.

خدا قطره‌ را به‌ دریا رساند. قطره‌ طعم‌ دریا را چشید. طعم‌ دریا شدن‌ را. اما...

روزی‌ قطره به‌ خدا گفت: از دریا بزرگتر، آری از دریا بزرگتر هم‌ هست؟

خدا گفت: هست.

قطره گفت: پس‌ من‌ آن‌ را می خواهم. بزرگترین‌ را. بی نهایت‌ را.

خدا قطره را برداشت‌ و در قلب‌ آدم‌ گذاشت‌ و گفت: اینجا بی ‌نهایت‌ است.
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس