تبلیغات
کیمیا - ساقیا آمدن عید مبارک بادت//وان مواعید که کردی مرود از یادت
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

ساقیا آمدن عید مبارک بادت//وان مواعید که کردی مرود از یادت

دوشنبه 24 اسفند 1388


بهار آمد

تا سبزه زاری از عشق را در وجود همگان بگسترد

تا غم و تاریکی روزگاران گذشته را نوید روشنی فردا دهد

تا باران عشق  وجود گناه آلود آدمیان را بشوید

وبه یاد آریم انتظار بهار زیبایی را که معبودمان وعده کرده... .

 

بوی باران توی کوچه

و قدم های بهار

و من همگام با بهار

نغمه سبز دلم را می سپارم به فضا...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس