تبلیغات
کیمیا - خداوند بینهایت است
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

خداوند بینهایت است

شنبه 15 اسفند 1388


خداوند بی نهایت است و لامکان و لازمان

اما به قدر فهم تو کوچک می شود

و به قدر نیاز تو فرود می آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو کارگشا می شود........

یتیمان را پدر می شود و مادر...

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود

در تاریکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شود

محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را....

به شرط اعتقاد،

به شرط پاکی دل،

به شرط طهارت روح،

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس..

بشویید :

قلبهایتان را از هر احساس ناروا

و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف

و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها....

چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه

بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند....

مگر از زندگی چه می خواهید

که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!(از ملاصدرا)


ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس