تبلیغات
کیمیا - راز زندگی
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

راز زندگی

جمعه 21 اسفند 1388


غنچه با دل گرفته گفت:
زندگی
لب زخنده بستن است
گوشه ای درون خود نشستن است
گل به خنده گفت
زندگی شکفتن است
با زبان سبز راز گفتن است
گفتگوی غنچه و گل از درون با غچه باز هم به گوش می رسد
تو چه فکر می کنی
کدام یک درست گفته اند
من فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است
هر چه باشد اوگل است
گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است!
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس