تبلیغات
کیمیا - بی تو...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

بی تو...

دوشنبه 16 فروردین 1389


بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند

 

از همان لحظه که از چشم یقین افتادند
چشم های نگران آینه ی تردیدند

 

نشد از سایه ی خود هم بگریزند دمی
هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

 

چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود
همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند

 

غرق دریای تو بودند ولی ماهی وار
باز هم نام و نشان تو زهم پرسیدند

 

در پی دوست همه جای جهان را گشتند
کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند

 

سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است
فصل ها را همه با فاصله ات سنجیدند

 

تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها
از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند

 

****قیصر امین پور****
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس