تبلیغات
کیمیا - معادله زندگی
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

معادله زندگی

جمعه 27 فروردین 1389


خدا وقتی بهم بخشیدی و ازم گرفتی، فهمیدم که معادله‌ی زندگی

نه غصه خوردن برای نداشته‌هاست و نه شادشدن برای داشته‌ها...

در معادله ی زندگی، آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست

آری آغاز دوست داشتن است             گر چه پایان کار ناپیداست

ولی من به پایان نمی یندیشم         که همین دوست داشتن زیباست

و این نیز بگذرد...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس