تبلیغات
کیمیا - من تو را، او را، کسی را دوست دارم!!
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

من تو را، او را، کسی را دوست دارم!!

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389


عشق را چگونه می شود نوشت
در گذر این لحظات پرشتاب شبانه
 که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت
دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش میدادم که در آن دلی می خواند
من تو را
 او را
 کسی را دوست می دارم!!!
"حسین پناهی "
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس