تبلیغات
کیمیا - و دلم بس تنگ است...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

و دلم بس تنگ است...

جمعه 17 اردیبهشت 1389


زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است

بی خیالی سپر هر درد است

باز هم می خندم

 آن قدر می خندم که غم از روی رود
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس